Slanje velikih slika ili velikog broja slika – Wetransfer
07.16.2019

Za slanje slika svakako možete da koristite Viber, Messenger, E-mail ….

Problem nastaje kada treba da pošaljete velike slike, čiji kvalitet želite da sačuvate, ili veliki broj slika. Svaki e-mail ima ograničenje u pogledu veličine fajla koji možete da šaljete. Tako da možete da slike šaljete u više e-mailova. Ovo je posebno problem kada vam je bitno da očuvate kvalitet slike recimo za pripremu za štampu. Ali zašto trošiti dragoceno vreme.

 

Rešenje ovog problema je WeTransfer.com online program tj program koji ne treba da instalirate, dovoljno je da idete na link. Izaberite Free verziju.

Potrebno je da unesete:

  • vaš e-mail i
  • e-mail korisnika  kome šaljete slike,
  • po želji i poruku.
  • Klikom na + ili „Add your file “ (dodaj svoj fajl) možete dodati sve slike koje želite da pošaljete.

U slučaju da su vam slike u odredjenom folderu, a želite da pošaljete sve slike iz foldera,  imate opciju ispisanu manjim slovima „or select a folder“ (ili selektuj folder).

Kada ste izabrali šta želite da pošaljete jednostavno kliknite na Transfer.

Nakon slanja dobićete poruku da je transfer izvršen i da je dostupan sledećih 7 dana. Takodje, dobićete i e-mail sa porukom da su slike poslate.

Kada onaj kome ste poslali slike iste učita dobićete na vaš e-mail obaveštenje o tome: xxx downloadwd your WeTransfer files ( korisnik xxx je učitao fajlove).

Na isti način, ako je neko vama poslao slike preko WeTransfera dobićete e-mail u kome imate mogućnost da kliknete na „Get your files“ (preuzmite Vaše fajlove) što vas vodi na WeTransfer sajt i klikom na „Download“ fajlovi se biti učitani kod vas. Isto, mada malo brže, će se desiti ako kliknete na link ispod „Download link“.

Ono što je posebno važno to je da je link za učitavanje validan 7 dana.

Nakon isteka ovog vremena nećete moći više da učitate fajlove. U e-mailu stoji datum do kad je link važeći. Ukoliko ipak do tog vremena ne učitate fajlove moraćete da zovete da vam ih ponovo pošalju. Ako pak treba slike da prosledite dalje vodite računa da to uradite u roku od 7 dana ili ih pak vi pošaljite koristeći WeTransfer.

Na ovaj način možete da šaljete i druge fajlove, ne samo slike.

Prenos Velikog broja slika

Ako niste sigurni da li ćete se snaći sa ovim programom za slanje slika i fajlova, jer je sve na engleskom, klikom na donje dugme možete da preuzmete detaljno besplatno uputstvo za korišćenje.
PREUZMI UPUTSTVO

Unesite e-mail adresu za slanje: